logo AWF Filia BP

Rankingi Akademii Wychowania Fizycznego
Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej


Baza opracowywana przez Bibliotekę Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej

Dostęp do statystyki i analizy bibliometrycznej Dostęp do bazy dorobku naukowego

Rok
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Kryterium
Rodzaj rankingu
   
Pomijaj autorów i jednostki z punktacją zerową

©  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
System Expertus® SPLENDOR Poznań